Reuniune de învățare prin programul Erasmus+,
pentru elevii și profesorii Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu”

18 octombrie 2021

O constantă a ultimilor ani pentru comunitatea educațională de la Școala Gimnazială
”Avram Iancu” este implicarea în parteneriate de cooperare cu școli din spațiul european, pentru
încurajarea schimbului de bune practici, ajustarea tehnicilor de predare, dezvoltarea
instrumentelor de lucru și mai ales pentru dezvoltarea personală a colectivului de participanți.
Programul Erasmus+ al Comisiei Europene pentru învățământ, este foarte ofertant din acest
punct de vedere, aducând un plus calității actului educațional prin acțiuni de sprijin direct,
finanțate cu fonduri nerambursabile.
Din anul 2019, Școala Gimnazială Avram Iancu este coordonatorul proiectului de
cooperare între școli ”Developing educational techniques starting from regional context/ Să
dezvoltăm tehnicile educaționale pronind de la contextul regional” 2019-1-RO01-KA201-
063189.

În cadrul proiectului se vor dezvolta noi materiale de lucru, care să valorifice specificul
regiunilor școlilor partenere, la fiecare disciplină de studiu. Pentru a se sprijini această acțiune,
calendarul de activități curpinde întâlniri față în față, în cadrul cărora, în ateliere de învățare,
participanții au ocazia șă observe și să ajusteze materiale, metode și alte instrumente de lucru.
În perioada 19-24 octombrie 2021, în orașul Lublin din Polonia, are loc reuniunea
participanților la proiect, pe tema valorizării istoriei locale și a moștenirii culturale în
curriculumul școlar. Programul întâlnirii de la XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców
Sybiru w Lublinie conține: atelierul de învățare despre moștenirea culturală din arta populară, pe
baza vizitei la muzeul satului polonez din orașul Lublin, atelierul de lucru despre toleranță și
diversitate pe baza vizitei în Lagărul de Concentrare nazist de la Majdanek, atelierul de lucru
despre importanța vizitelor de studiu în procesul de predare, vizitarea localităților din
patrimoniul UNESCO: Kazimierz și Zamość și aplicarea tehnicilor de învățare pe baza vizitelor
de studiu. Echipa Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” este formată din profesor Cristina Dascălu,
director adjunct, profesor Diana Rafa, coordonator al proiectului, profesor Mihaela Sălătioan și
profesor Adrian Baciu, membrii în echipa de implementare și elevii: Mădălina Nemeti și Iasmina
Măgurean din clasa a VIII-a A, Tudor Ciceu din clasa a VIII-a C și Ștefania Feșteu din clasa a
VI-a A.
Dorim participanților, ca aventura cunoașterii să fie una cât mai fructuoasă cu putință, iar
bunele tradiții ale școlii românești să fie promovate cu succes de ”ambasadorii școlari” ai
evenimentului!

Mult succes!
Direcțiunea