Sedinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

24 septembrie 2021

                                                                        
ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de 27 septembrie 2021, ora 14,00

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici la faza Proiect Tehnic ; Devizului General și a Cererii de Finanțare pentru investiția  ”Modernizare străzi în Municipiul Dej – 49 străzi”, județul Cluj.

      Materialele prezentate în ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 24 septembrie  2021  și pe suport de hârtie  către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Primar,

ing. Morar Costan