Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

22 octombrie 2021

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin(1) și(2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, va avea loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej       

în data  de  28 octombrie   2021, ora 13.00

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de acceptare a ofertei de donație a unui teren în suprafață de 1.767 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Bucovinei Nr. 7, înscris în C.F. Nr. 60522 Dej, Nr. cadastral Nr. 60522 și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilului, conform Anexei (Școala Viile Dejului).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilului, conform Anexei (Școala Șomcutu Mic).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de sortare, operare T.M.B. R.A.D.P. Cluj – Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la C.M.I.D. Cluj.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA ”VIITORUL COPIILOR” RAMSAU – DEJ.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul ”Agro – Transilvania” Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru  executarea lucrărilor de construire   REMIZĂ MAȘINI AGRICOLE ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ, generat de  imobilul situat  în Municipiul  Dej, Strada Dumbrava Roșie, Nr. 9 , inscris în C.F. Nr. 56193, Nr. cad. 56193.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești, Nr. 2, Bl. J, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului – Spațiu comercial”.

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate Municipiul Dej,

Strada Valea Codorului Nr. 72.

   10. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliullui Local al Municipiului Dej  Nr. 90 din 26 august 2021.

   11. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 27 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2021.

   12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej și bugetului Spitalului Municipal Dej.

   13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării bunurilor de preluare realizate de Societatea “ AGRO 33” S.R.L. pe terenul concesionat în suprafață de 3.183 m.p. situat în Municipiul Dej, Strada Nicolae Titulescu Nr.16, județul Cluj în baza Contractului de concesiune Nr. 35/2005 cu actele adiționale ulterioare și pe terenul concesionat în suprafață de 1.097 m.p. situat în Municipiul  Dej, Strada Fragilor Nr. 6, județul Cluj în baza Contractului de concesiune Nr. 17/29572/2007 cu actele adiționale ulterioare.

    14. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 octombrie 2021  și pe suport de hartie  către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Primar,

Morar Costan