Sedinţa ordinara a Consiliului Local al Municipiului Dej

24 aprilie 2020

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin(1) și(2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de 30   aprilie   2020, ora 13,00 

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință , cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.114 din 26 septembrie 2019 referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Dej.
 2.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului FILIP DORIN CRISTIAN, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local.
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului KANTOR IONUȚ ȘTEFAN.

Depunerea Jurământului de către domnul KANTOR IONUȚ ȘTEFAN.

 • Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală  a Acționarilor Societății Transurb S.A.Dej din data de 30 aprilie 2020.
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul Municipiului Dej precum și aprobarea unor măsuri pentru eficientizarea unor activități.
 • Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru Asociația Viitorul Copiilor Ramsau Dej.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul IV al anului 2019.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.14 din 13 februarie 2020 privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2020.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea listei de  investiții anexă la bugetul local al Municipiului Dej.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare parcări în Municipiul Dej” Cartier Dealul Florilor și Cartier Ștefan cel Mare.( Realizarea proiectului tehnic și execuția obiectivului)
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare Iaz și traseu pietonal Strada Fragilor.”( Realizarea proiectului tehnic și execuția obiectivului)
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: “Proiectare și execuție canalizare menajeră cartier Șomcut “ necesare obiectivului de investiții Canalizare menajeră Șomcut, județul Cluj,municipiul Dej.”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.156.550 lei.
 • KANTOR IONUȚ ȘTEFAN
 1. S 123479,
 1. S 123479,

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  24  aprilie  2020 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Primar,

Morar Costan