Ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej va avea loc în data de 22 septembrie 2022, ora 14:00

16 septembrie 2022

Lucrările ședinței se vor desfășura on-line, cu următoarea ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii gimnaziale ”Avram Iancu” Dej, a imobilului Școala gimnazială Nr. 5, proprietatea publică a Municipiului Dej, în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrații ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii totale a investiției: ”Dezvoltarea infrastructurii de transport alternative în Municipiul Dej – punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrate în Ocna Dej” Cod SMIS 123525.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 132 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Unirii Nr. 1/A (aferent Ap. 1).
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 48 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Unirii, Nr. 1/A (aferent Ap. 2).
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 220 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Unirii Nr. 1/A (aferent Ap. 3).
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe strada Burebista, Nr. 20/B.
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și finanțarea multianuală pentru obiectivul de investiție: ”Amenajare parcare pe Strada Carpați, în Municipiul Dej, județul Cluj”.
  9. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 16 septembrie 2022 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.