Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință , cu următoarea

25 iunie 2020

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești, Nr. 2, Bl. J, Ap. 46, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului- spațiu comercial.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 4 la Contractul de concesiune Nr. 41 din data de  1 august 1999.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 38, Bl. R 7, Ap.1, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada 1 Mai, Nr. 37, Bl. K, Ap.21, pe care sunt edificate Extinderi la parterul blocului.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. pe Strada Ecaterina Teodoroiu Nr. 27.
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 398 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Andrei Mureșanu Nr. 3, către Marton Daniel.
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 289 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Victor Motogna Nr. 10,către Turcin Simida și soțul Turcin Daniel.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii ”Sală de sport Petre Stăvariu”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Dej în Liceul Teoretic” Henri Coandă” Dej începând cu anul școlar 2020-2021.
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită “Ajutor de minimis pentru diminuarea arieratelor bugetare în Municipiul Dej”, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai Municipiului Dej.
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier local Lazăr Nicolae la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania  Cluj S.A. din data de 1 iulie 2020, ora 10,00.
 12.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Mureșan Traian, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de  finanțări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 pentru proiecte de interes general și activități non-profit în domeniile: tineret, cultură, învățământ, sport.
 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Dej, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Tetarom SA ,în vederea exercitării dreptului de acționar.
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Dej nr.7734 din 2006.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 38.800 lei ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 16/17.06.2020.

privind acordarea unui mandat special  la Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor Societății Tetarom S.A. , în vederea exe

 1.  Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.
 1. KANTOR IONUȚ ȘTEFAN
 2. S 1KANTOR IONUȚ ȘTES 1
 3. S 123479,

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 24  iunie  2020 și pe suport de hartie  către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Primar, Morar Costan