Etapa de elaborare a studiilor de fundamentare Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Dej, județul Cluj

4 decembrie 2023

📣📣📣Primăria municipiului Dej, invită populația interesată să participe la dezbaterea publică din data de 12.12.2023, începând cu ora 14:00, sala MEDIA din cadrul Muzeului Municipal Dej, municipiul Dej, jud. Cluj.

🖊Planul Urbanistic General este o documentație cu caracter de reglementare, actualizarea acestuia presupune ca pe baza unei analize teritoriale să se elaboreze un document complex, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experiență în elaborarea planurilor urbanistice generale, întocmite în urma unui proces participativ de planificare teritorială, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor interesați.

🏣Acest eveniment are loc în condițiile prevăzute prin Ordinul de Ministru nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

🙋Vor fi prezentate și dezbătute concluzii ale primei etape de elaborare a documentației de urbanism P.U.G. municipiul Dej, concluziile studiilor de fundamentare (concluzii care vor fundamenta propunerile din documentația de urbanism P.U.G. Preliminar al Municipiului Dej).

👉 Studiile de fundamentare pot fi consultate accesând acest link 👇👇👇https://qrco.de/bc0bJe