Confuzie în acordarea de bilete studenților pentru transportul feroviar

2 octombrie 2020

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) constată cu indignare
lipsa de previzibilitate și coerență decizională a instituțiilor responsabile pentru
acordarea de bilete studenților pentru transportul feroviar, în contextul începerii anului
universitar. 
În mod neașteptat, mai ales în perioada în care este recomandată evitarea aglomerării în
spațiile universitare, în anul universitar 2020-2021, în plin context pandemic, CFR Călători
nu a anunțat prelungirea valabilității vizelor din anul universitar 2019-2020 în primele zile ale
noului an universitar, astfel cum s-a procedat în ultimii ani. Studenții vor dori să își vizeze
legitimațiile în cât mai scurt timp, tocmai din cauza absenței acestei marje temporale, iar, astfel,
se vor crea cozi în circumstanțe complet nedorite. De asemenea, studenții vor fi nevoiți să se
deplaseze în centrul universitar pentru a-și viza legitimația fără a putea beneficia de bilet
gratuit pentru a obține drepturile garantate prin lege deoarece guvernanții nu au prioritizat
aceste aspect. 
Întârzierile procedurale de vizare la timp a legitimațiilor de călătorie apar în fiecare an și 
sunt cauzate de  imposibilitatea administrativă de a finaliza a acest proces în timp util de
către instituțiile de învățământ superior. De asemenea, în trecut s-au constatat întârzieri în
transmiterea în termen util a legitimațiilor către universități; inerent, aceste motive au
reprezentat mereu considerentul principal pentru prelungirea valabilității vizelor cu o perioadă
de timp determinată în cadrul anului universitar anterior. Tocmai de aceea, timp de trei ani de
zile, ulterior adoptării HG nr. 42/2017 prin care a fost prevăzut modul de acordare a gratuității
pentru transportul feroviar dedicată studenților, operatorii de transport feroviar au acordat o
marjă temporală la începutul fiecărui an universitar în care studenții să își poată viza
legitimația de transport pentru anul universitar ce tocmai începuse. Cu atât mai mult, dorim să
subliniem că operatorii privați au păstrat aceeași regulă ca în anii anteriori și în 2020,
cadrul legal fiind unitar și nesuferind modificări în acești ani. Însă, tocmai în anul care se
dovedește cel mai problematic acest aspect, instituțiile responsabile omit să ofere
soluții.

Subliniem faptul că toate deplasările studenților necesare asigurării respectării dreptului
vizat se vor realiza din resursele financiare proprii ale studenților. Un drept nu poate fi
considerat a fi respectat câtă vreme nu se asigură condiții rezonabile pentru exercitarea
acestuia; astfel, cât timp legitimațiile nu vor fi vizate înainte de începerea noului an universitar,
iar CFR Călători nu oferă o marjă suplimentară pentru valabilitatea vizei din anul universitar
precedent, va exista mereu o perioadă de timp în care acest drept nu va putea fi
respectat. 
ANOSR reamintește lipsa de transparență din această perioadă, mai ales că studenții nu
au fost informați în mod oficial în niciun fel dacă se va prelungi sau nu valabilitatea
vizelor; de altfel, chiar și unitățile de vânzare au oferit informații contradictorii și au utilizat
practici contradictorii în centrele universitare din țară – de exemplu dacă în București sau Arad,
biletele gratuite pentru studenți se acordă acestora în continuare, în Iași, Constanța sau Cluj nu
a existat această practică. 
În cele din urmă, chiar și după multiple solicitări, nu există momentan nicio perspectivă de a
recunoaște dreptul la călătorii gratuite în baza unei adeverințe în perioada stării de
urgență/alertă, chiar dacă acestea ar putea înlocui procedura uzuală de vizare sau procurare a
legitimațiilor de transport. Iar, în final, într-o atitudine căreia nu îi găsim fundamentare, ieri, pe
data de 1 octombrie, Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 42/2017 care include și multiple aspecte pozitive pe care le apreciem, dar
stabilește termenul final pentru consultare publică la data de 12 octombrie, în condițiile în
care modificarea ar viza pentru anul 2020 prelungirea vizelor pentru anul universitar
2019-2020 de la 1 până pe 15 octombrie. 
Ministerul Transporturilor putea rezolva cu ușurință toate aceste probleme dacă finaliza
în timp util Hotărârea de Guvern supusă ieri dezbaterii publice, astfel încât să intre în
vigoare înainte de începerea anului universitar iar CFR Călători să își fundamenteze anunțul
de prelungire a valabilității vizelor pe respectivul act normativ. 
ANOSR a reiterat în mai multe rânduri necesitatea rezolvării urgente a problemei, iar în 1
octombrie studenților încă nu li s-au oferit soluții. Tocmai de aceea, solicităm clarificarea cu
celeritate a cadrului legal, informarea de urgență a studenților în mod transparent și
unitar și asigurarea prelungirii valabilității vizelor de călătorie până la 15 octombrie.
“Este imperioasă identificarea unei soluții pentru implementarea unei măsuri atât de banale și
recurente precum prelungirea valabilității vizelor pentru 15 zile. Ministerul Transporturilor putea
rezolva cu ușurință toate aceste probleme dacă finaliza în timp util Hotărârea de Guvern supusă

ieri dezbaterii publice, astfel încât să intre în vigoare înainte de începerea anului universitar, iar
CFR Călători să își fundamenteze anunțul de prelungire a valabilității vizelor pe respectivul act
normativ.”
Horia Șerban ONIȚA
Președinte ANOSR

Pentru detalii și informații suplimentare, vă stăm la dispoziție:
Cornelia-Florina FECHETE       Horia Șerban ONIȚA
Vicepreședinte Relații Publice ANOSR             Președinte ANOSR
0744 118 894 | florina@anosr.ro 0748 880 910 | horia@anosr.ro


Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională
studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 21 de ani, are ca scop principal
reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și
obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și
culturală.

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un
număr de 104 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului
mișcării studențești. La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră
în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din
România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a
Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.