Au fost aprobate primele 3 proiecte depuse de Primăria Municipiului Dej pentru finanțare prin PNNR

25 octombrie 2022

Au fost aprobate primele 3 proiecte depuse de Primăria Municipiului Dej pentru finanțare prin PNNR.  Valoarea totală nerambursabilă obținută – peste 9,5 milioane lei( 2 milioane euro)

 1. Primul proiect este „Renovare energetică moderată a clădirii publice Grădinița cu program prelungit ,,Paradisul Piticilor” din Municipiul Dej str. Unirii, nr.1”- PNRR/ C5 – valoare totală de aproximativ  4,2 milioane lei cu TVA ( 873.000 euro). Se vor reabilita termic elementele de anvelopă a clădiri prin înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea pereților și a planșeului superior. De asemenea  se va reabilita  sistemul de încălzire prin înlocuirea rețelei de distribuție și izolarea acesteia, înlocuirea caloriferelor existente, înlocuirea cazanelor din centrala termică. Se vor utiliza soluții alternative de producere a energiei prin montarea unor pompe de căldura sol-apă, montarea de panouri solare și fotovoltaice. Intervențiile din cadrul proiectului  vizează de asemenea eficientizarea iluminatului și reducerea consumului de energie electrică prin reabilitarea instalației de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri LED pentru acest obiectiv.

2. Al doilea proiect aprobat vizează elaborarea sau actualizarea și/sau transpunerea în format digital (GIS) a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism precum și  realizarea unei platforme unice în relația cu cetățenii și agenții economici pentru asigurarea unui acces facil al acestora la documentele orașului. Un proiect complementar proiectelor implementate de Primăria Dej, care vizează creșterea accesului digital al cetățenilor la serviciile publice ale administrației locale. Titlul acestui proiect  este „Pași spre Smart City în municipiul Dej”. PNRR/C10. Valoare totală – peste  2.3 milioane lei cu TVA(aprox. 500.000 euro).

3. Al treilea proiect pentru care s-a obținut finanțarea din PNRR/C10 conține două componente specifice domeniului ITS – sisteme inteligente de management urban:

•componenta de digitalizare a parcărilor (smart-parking) 

•componenta de soluții de taxare a călătorilor din transportul public (e-Ticketing). Importanța implementării componentei e-Ticketing se fundamentează pe corelarea cu proiectul complementar privind achiziția mijloacelor de transport ecologice în cadrul Acordului de Parteneriat dintre Municipiul Dej și comunele Cuzdrioara, Jichișu de Jos și Mintiu Gherlii. Astfel, prin achiziția a 6 mijloace de transport de 10m, va fi necesară dotarea acestora cu echipamente specifice pentru validarea și controlul tichetelor de călătorie.

 Titlul acestui proiect  este „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS la nivelul Municipiului Dej”. PNRR/C10. Valoare Totală -peste 2,9 milioane lei cu TVA( aprox. 595.000 euro).